ReadyPlanet.com
dot
สินค้าเครื่องปรับอากาศ
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletเบอร์ติดต่อศูนย์บริการแอร์
dot
dot
dot

dot
dot
dot
bulletการเดินท่อน้ำยายาวๆมีผลเสียอย่างไรบ้าง
bulletจะรู้ได้อย่างไรว่าแอร์เต็มบีทียู
bulletอินเวอร์เตอร์ คือ อะไร ?
bulletทำไมแอร์จึงมีน้ำหยด ?
bulletเบอร์ติดต่อศูณย์บริการแอร์


AmazingCounters.com


จะรู้ได้อย่างไรว่าแอร์เต็มบีทียู

 

คำว่า "แอร์เต็มบีทียู" คือ ประสิทธิภาพการทำงานของแอร์ตรงตามบีทียูที่กำหนดไว้ เช่น 12000 บีทียู ซึ่งการที่จะรู้ว่าแอร์เต็มบีทียูหรือไม่เป็นเรื่องที่ยากมากครับ เพราะจะต้องทำงานทดสอบจากห้องแล็บ (Laboratory) 
ที่ได้มาตรฐาน จึงจะทราบว่าแอร์เครื่องนี้สามารถทำได้กี่บีทียู โดยทั่วไปแล้วมักจะดูกันที่รุ่นคอมเพรสเซอร์เป็นหลัก
ว่าคอมเพรสเซอร์รุ่นนี้สามารถทำความเย็นได้กี่บีทียู แต่ในความเป็นจริงการที่แอร์เครื่องหนึ่งจะทำความความเย็นได้กี่บีทียูนั้น
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของคอมเพรสเซอร์เพียงอย่างเดียว แต่มีองค์ประกอบอีกหลายอย่างโดยขึ้นอยู่กับการออกแบบของวิศวกร
ว่าจะต้องการระบายความร้อนให้ได้เท่าไร โดยการออกแบบแผงคอยล์ มอเตอร์ ใบพัดลม ชุดอุปกรณ์ลดความดัน และคอมเพรสเซอร์
ให้เข้ากันและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้บีทียูตามที่ต้องการ